Op maat gemaakt programma

De Schoolkok kijkt samen met de school naar wat zij wilt en stelt dan een op maat gemaakt programma voor de school samen. Het programma bestaat uit theorie- en/of praktijklessen. De Schoolkok werkt in de theorielessen met verschillende bestaande lesmethoden, zoals Smaaklessen, EU Schoolfruit, Lekker Fit! en Ikeethetbeter, maar heeft ook eigen gemaakte theorielessen. Bij De Schoolkok draait een groot deel van het programma uit praktijk: er zijn workshops voor alle groepen 1 t/m 8. De combinatie van theorie en praktijk zorgen dat de boodschap beter bij de leerlingen beklijft. Natuurlijk zijn deze workshops aangepast aan de leeftijd van de leerlingen en ook aan de faciliteiten die op school beschikbaar zijn. De Schoolkok zorgt voor alle materialen en ingrediënten die nodig zijn. Ook hier wordt de leerkracht ontlast, doordat die niet zelf hoeft te zorgen voor het verzamelen van spullen, het maken van kopieën van werkbladen, het doen van de boodschappen en het declareren daarvan, etc.”

De Schoolkok kijkt ook graag samen met het team naar ‘het beleid’ op het gebied van voeding. Je moet dan denken aan 10 uurtje, overblijven, traktaties en speciale gelegenheden als feestdagen. Ervaring leert dat een positieve stimulerende aanpak veel beter werkt dan een negatieve ‘verbiedende’ aanpak.

De Schoolkok geeft het project een persoonlijk gezicht. De Schoolkok deelt haar liefde voor gezonde voeding en maakt kinderen enthousiast om zelf met gezonde voeding aan de slag te gaan. Hij/zij kan een vraagbaak zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten in gezonde voeding. Tevens kan de Schoolkok een brug slaan tussen de school en de ouders. Voeding is iets heel persoonlijks en als een school aan de slag gaat met voedingseducatie kunnen ouders dat als belerend ervaren. Het is dan prettig als de Schoolkok kan optreden als intermediair tussen school en ouders.

De praktijk

Op een deelnemende school worden tijdens het schooljaar een aantal ‘Schoolkok-dagen’ georganiseerd. Het aantal ‘Schoolkok-dagen’ is afhankelijk van de grootte van de school.

De Schoolkok zorgt op zo’n dag voor het lesmateriaal en alle bijbehorende materialen en ingrediënten. Afhankelijk van het programma geven de leerkrachten zelf een theorieles aan hun eigen groep en gaan samen met De Schoolkok aan slag in de praktijklessen/kookworkshops. De Schoolkok bezoekt die dag alle klassen.

Kookdiploma

Wat de Schoolkok mist in het voedingseducatieprogramma op scholen is de link met de thuisomgeving van het kind. Om deze link met thuis te maken, is het Kookdiploma onderdeel van het programma van De Schoolkok. Deelname aan het Kookdiploma is een vrijwillige keuze van de leerlingen.

Kinderen worden uitgedaagd om thuis aan de slag te gaan in de keuken. De Schoolkok zorgt voor (per leerjaar passende) recepten en links naar internetfilmpjes. Per thuis-kooksessie kunnen kinderen een Kookster verdienen en bij drie Kooksterren halen zij hun Kookdiploma. Om een Kookster te verdienen, sturen kinderen twee foto’s in: eentje van zichzelf in de keuken en eentje van het eindresultaat dat ze gemaakt hebben.

Een school kan er voor kiezen om hun leerlingen extra te stimuleren om hun kookdiploma te halen door er een beloning tegenover te stellen. Met name voor leerlingen van de bovenbouw kan dit een leuke motivatie zijn om hun kookdiploma te willen halen. De school kan bijvoorbeeld zeggen dat indien 80% van de leerlingen van een groep zijn kookdiploma heeft gehaald, de klas een leuke culinaire activiteit verdiend, zoals een gezonde lunch- , soep- of high tea-workshop. Ook deze workshop wordt voorbereid en begeleid door de Schoolkok.

Met De Schoolkok wordt voedingseducatie een vrolijk culinair feest!

Ook de schoolkok bij u op school? Neem contact met ons op